Saç Ekimine Uygun Muyum?

Ücretsiz bilgi alın

Saç Ekimine Uygun Muyum?

 

Saç Ekimine Uygun Muyum?

 

Saç Ekimine Uygunluk Değerlendirmesi Yapın

 

1) Donör Alanı Değerlendirmesine Göre Saç Ekimine Uygun Musunuz?


Donör alanı neresidir?

Donör alanı saç ekiminde ekilecek saç köklerinin alındığı, en güçlü ve sağlıklı saçların bulunduğu bölgedir. Donör bölgesi enseden yukarıya doğru, iki kulak üzerine çıkan alan olarak tanımlanabilir.


Saç ekiminde alım yapılacak donör alan neye göre belirlenir?

Saç ekimi donör alanının yüksekliği genel olarak ensenin 2-3 cm üzerinden başlar ve saç dökülmesinin ulaştığı kısma kadar devam eder. Genişlikse kulak üstünde saçların güçsüzleştiği ve seyrekleştiği alana kadar her hastanın saç yapısına göre özel olarak belirlenir.


Saç ekiminde alım yapılacak saç sayısı nasıl belirlenir?

Saç ekiminde kullanılacak  sayısının belirlenmesinde en önemli konu donör bölgesinden sağlıklı şekilde alınabilecek saç kökü sayısıdır. Donör bölgesinde alım yapılacak alan planlanırken hastanın saç yapısı, ekim için ihtiyaç duyulan saç kökü sayısı ve dökülmenin ulaştığı alanlar, kulak üzerindeki yer alan saçların yoğunluğu ve saç köklerinin sağlığı dikkate alınır. Doktorumuz bu verilere göre donör bölgede hasara yol açmadan alınabilecek maksimum kök sayısını belirler. Donör bölgesinden
alınabilecek saç kökü sayısı uygun ışık ve açıdan çekilen fotoğraflar yardımıyla büyük ölçüde belirlenebilmekle beraber, kesin sayı ancak yüz yüze gerçekleşecek doktor görüşü sonrasında belirlenir.


Saç ekiminde alım yapılacak folikül sayısı doğru belirlenmezse ne olur?

Doktorlarımız bu sayıyı belirleme sürecinde maksimum sayıda saç kökünün ekimini hedeflerken, alım yapılan donör alanında tahribat yaratılmamasına dikkat eder. Bu kriterler gözetilmediği takdirde saç kökü alımı yapılan alanda doku tahribatı ve gözle görülür boşlukların oluşma riski ortaya çıkar.


Vücudun farklı  alımı ve saç ekimi yapılabilir mi?

Sakal bölgesinden ve göğüsten saç ekimi için kök alımı mümkün olmakla birlikte, Bilgehan Aydın Hair Wellness Institute olarak biz bunu tavsiye etmiyor ve uygulamıyoruz. Farklı bölge köklerinin yapı ve karakterinin farklı olabilme ihtimali nedeniyle diğer bölgelerden alımla yapılan saç ekimlerinde başarı oranı yüksek olmaz ve ekilen saçlar ile mevcut saçların yapısal olarak bire bir uyumluluğunun garanti edilmesi mümkün değildir.


Saç ekimi yapılacak alan ile saç  alımı yapılacak alan arasındaki ilişki nedir?

Saç ekimi yapılacak alan ve saç kökü alımı yapılacak alan arasında önemli bir bağlılık ilişkisi vardır. Örnek vermek gerekirse, çok geniş bir saçsız bölgeye sahip bir hastamızın donör alanı yeterince geniş değilse ya da saç kökü sıklığı yetersizse, bu durum ekim yapılabilecek kök sayısınını olumsuz etkiler. Saç ekimi yapılacak kök sayısı da saç ekimi sonucunda kapatılabilecek alanı ve ekim sonrası saç sıklığını doğrudan etkiler.


Saç ekiminde donör alanından yapılan saç folikülü alımı ile tüm saçsız bölge kapatılabilir mi?

Evet bu mümkündür. Doktor tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında donör bölgesindeki saç yoğunluğunun yeterli olması ve operasyon sonrası sağlıklı bir şekilde iyileşebileceğinin öngörülmesi durumunda her hastamız için maksimum saç folikülü alımı yapılarak saçsız bölgenin kapatılması hedeflenir ve saç ekimi gerçekleştirilir. Donör alanında yeterli sayıda saç kökü yoksa veya saçsız bölge çok geniş ise saçsız bölgenin tamamen kapatılması mümkün olmayabilir. Bu durumda ön saç çizgisi kısmında yoğun, tepe bölgesine doğru ise kademeli olarak seyrelecek bir şekilde ekim yapılmalıdır. Böylelikle doğal bir ön hat görünümü oluşturulur ve memnun edici sonuçlar elde edilir. Saç ekilecek alanın çok geniş, donör bölgesinin ise yeterli olduğu durumlarda saçsız bölgenin kapatılması için ikinci bir seans uygulanması gerekebilir.


Donör alanıma bakarak saç ekimine uygun olduğumu nasıl anlarım?

Saç ekimine uygunluğunuzu bu bilgiler ışığında tahmin edebileceğinizi düşünüyoruz. Online uygunluk uygulamamız ile dökülme tipinizi seçerek ve fotoğraflarınızı medikal uzmanlarımıza ileterek ön değerlendirme sonuçlarını alabilir ve ekim için ihtiyaç duyduğunuz saç kökü sayısını öğrenebilirsiniz.

 

2) Sağlık Koşullarınıza Göre Saç Ekimine Uygun Musunuz?


HIV taşıyıcısı hastalara saç ekimi yapılır mı?

Kliniğimizde HIV taşıyan hastalara saç ekimi yapılmamaktadır.


Hepatit hastalarına saç ekimi yapılır mı?

Hepatit C hastalarına saç ekimi uygulaması yapılmaz. Hepatit B hastaları için ise özel koruyucu ekipmanlar ile özel saç ekimi yapılabilir. Hepatit hastalığı saç ekiminin sonucuna olumlu veya olumsuz olarak etki etmez.


Diyabet / şeker hastaları saç ekimi yaptırabilir mi?

Diyabet hastaları saç ekim operasyonu öncesi ilaçlarını düzenli olarak kullanmalıdır. Saç ekimine gelen diyabet hastaları kullandıkları ilaçları yanlarında getirmelidir. Yara iyileşmesi sürecinde daha önce problem yaşayanların bunu konsültasyon esnasında kliniğimiz medikal ekipleri ile paylaşmaları önemlidir. Saç ekimi öncesinde kan şekeri 150’nin altında olmalıdır. Hasta işleme dinlenmiş olarak gelmeli, uzun yolculuk ve uykusuzluk durumunda yeteri kadar dinlendikten sonra saç ekimine alınmalıdır. Diyabet hastalarının saç ekimi işlemlerine sabah başlanır ve tatil günlerinde işlem yapılmamaya yönelik planlama yapılır.


Kalp hastalarına saç ekimi yapılır mı?

Kalp hastalarının kardiyoloji doktorlarından kendilerine saç ekimi yapılmasında sakınca olmadığına dair bir yazı almaları durumunda saç ekimi işlemi yapılabilir. İşlem sırasında kullanılacak olan ilaçları kardiyologları ile paylaşarak kullanımına ara verilmesi gereken ilaçlar var ise kardiyolog tarafından bunun onayını almaları son derece önemlidir. Kalp hastalarının eğer kullanıyorlarsa kan sulandırıcı ilaçlarını saç ekimi operasyonundan 5 gün önce bırakmaları gerekmektedir. Diğer ilaçları kullanmalarının saç ekimi süreçleri açısından bir sakıncası bulunmamaktadır.


Sedef hastalarına saç ekimi yapılır mı?

Sedef hastalarına saç ekilebilir fakat bu işlem hastalığı aktifleştirme riski taşıyabileceği için ancak dermatolog onayı ile yapılmaktadır.


Hipertansiyon hastalarına saç ekilebilir mi?

Hipertansiyon hastaları saç ekim operasyonu öncesinde ilaçlarını düzenli olarak kullanmalıdır ve ilaçlarını yanlarında getirmelidirler. Saç ekimi öncesinde yapılan son ölçümlerde tansiyon değerlerinin 140/90’ın altında olması koşulu ile hipertansiyon hastalarına saç ekimi yapılabilir. Hastalar işleme dinlenmiş olarak gelmeli, uzun yolculuk ve uykusuzluk durumunda yeteri kadar dinlendikten sonra saç ekim işlemine alınmalıdır. Hipertansiyon hastalarının saç ekimi işlemlerine sabah başlanır ve tatil günlerinde işlem yapmamaya yönelik planlama yapılır

 

Guatr hastalarına saç ekilebilir mi?

Guatr hastaları saç ekimi yaptırmadan önce gerekli testleri yaptırmalı, eğer değerlerinde sorun yoksa saç ekimi yaptırmalıdır. Test değerlerinde sorun varsa bu değerler düzeldikten ancak bir ay sonra saç ekimi yapılabilir. Guatr hastalarında ekilen saçların erken dökülme ihtimali söz konusudur.


Epilepsi hastalarına saç ekilebilir mi?

Doktorlarından saç ekimine engel olmadığı konusunda yazı almaları koşuluyla epilepsi hastalarına saç ekimi yapılabilir. Atak riskini en aza indirmek amacıyla saç ekiminin sedasyon altında yapılması gerekmektedir.


Seboraik dermatit hastalarına saç ekilebilir mi?

Seboraik dermatit hastaları hastalığın aktif döneminde saç ekimi yaptıramaz. Tedavi sonrasında saç ekimi yapılabilir. Saç ekimi sonrasında hastalığın aktif olması halinde dermatolog tarafından kontrol ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmelidir.


Liken planus hastalarına saç ekilebilir mi?

Liken planus hastalarına saç ekimi yapılması önerilmez. Ekim sonrasında operasyonun başarısız olması ve hastalıkta artış yaşanması riskleri nedeniyle saç ekimi anca dermatolog onayıyla yapılabilir.


Cushing hastalarına saç ekilebilir mi?

Doktorunuzdan hormon değerlerinin normale döndüğüne dair yazı almanız durumunda saç ekimi yaptırabilirsiniz.


Vitiligo hastalarına saç ekilebilir mi?

Vitiligo hastalarına saç ekilebilir fakat bu işlemin vitiligonun yayılmasını arttırma riski vardır. Bu nedenle hasta ancak dermatolog onayı ile işleme alınabilir.


Saç derisinde mantar olanlara saç ekilebilir mi?

Saç derisinde mantar sorunu yaşayan hastalara ancak mantarın saç derisinde etkin olmadığı dönemde saç ekimi yapılabilir. Mantar ve tedavide kullanılan ilaçların saç derisindeki etkileri nedeniyle saç ekimi sonucunun başarısız olma ihtimali normal bir saç ekimine göre daha yüksektir.

 

3) Kadınlarda Saç Ekimine Uygunluk Koşulları

Kadın hastalarda saç dökülmesinin kan ve hormon değerleri ile ilgisi olabilir. Bu nedenle kadın hastalarımıza gerekli kan ve hormon değerleri ölçümlerini yaptırarak sonuçları doktorlarımızın görüşüne sunmadan saç ekim operasyonu yapılmaz. Bunun nedeni kadınlarda saç dökülmesinin kan ve hormon değerlerinden kaynaklı olabilmesi ve saç ekimine gerek olmadan çeşitli tedavilerle dökülmenin durdurulabilmesi ve saçların geri kazanılabilme ihtimalidir. Aynı zamanda kan ve hormon değerleri nedeniyle saç ekimi işleminin başarılı sonuç vermeme ihtimali de söz konusu olabilir. Bu nedenle öncelikle kan ve hormon değerleri incelenmelidir. Kadınlarda saç ekimi ile ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Saç ekim fiyatları uygulanacak tekniğe ve saç ekimi sonrası uygulanacak ek tedaviler gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir, maksimum greft sayısı ile en uygun fiyatlı saç ekiminden faydalanmak için formumuzu doldurun veya bizi arayın. En iyi saç ekimi sonuçları sizi bekliyor.